Himachal Pradesh Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu